Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
PRZEŚLADOWANI I SKAZANI
Więzieni żołnierze - partyzanci por. cc. A. Pilcha i ppor. Zdz. Nurkiewicza ze zgrupowania S-N
Więzieni żołnierze - partyzanci por. cc. A. Pilcha i ppor. Zdz. Nurkiewicza ze zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego, (pułku "Palmiry - Młociny") AK, który zostali pojmani, aresztowani, byli torturowani, prześladowani, więzieni, później inwigilowani. Represjonowani przez wojenne i powojenne władze komunistyczne Polski Ludowej jak: KGB, NKWD, Informację Wojskową, MBW, ("czerwone sądy wojskowe"), UBP / Milicję, UB, SB/MO i inne tajne służby od 1944 do 1989. Były to procesy polityczne. Część z partyzantów zrehabilitowano, część na rehabilitację dalej czeka. Zapis alfabetyczny.   więcej  >>
wszystkich: 1 na stronach: 1
najnowsze              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej