Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
MOST STOŁPECKO - NALIBOCKI
W imieniu pozostałych przy życiu żołnierzy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego Armii Krajowej, przy akceptacji wszystkich kombatantów środowiska "Grupy Kampinos" AK i szerokim wsparciu wielu innych osób i środowisk, w dniu 14 września 2009 roku pięcioosobowa grupa inicjatywna skierowała do Prezydenta Warszawy pisemną prośbę o uhonorowanie zasłużonego w latach 1943 - 1945 walkami o niepodległość państwa polskiego Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK, poprzez nadanie imienia Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego nowemu, budowanemu wówczas w Warszawie mostowi na rzece Wiśle, roboczo nazywanemu "Północnym", mającemu połączyć Warszawę lewobrzeżną z prawobrzeżną.

Zgrupowanie Stołpecko Nalibockie AK mając za sobą roczny staż bojowy było jedyną silną jednostką wojskową działającą w warunkach partyzanckich, która przedzierając się z Puszczy Nalibockiej za Niemnem, pokonała 500 kilometrowy szlak, by przed godziną "W" stanąć u bram Warszawy.

Wszyscy historycy są zgodni co do tego, że tylko na bazie Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK mogła powstać i przetrwać cały okres Powstania Warszawskiego niepodległa Rzeczypospolita Kampinoska, ze swoją armią pod nazwą "Grupa Kampinos", która gromiła niemieckie wojska w niemal codziennych walkach.

Nadanie położonemu w północnej części Warszawy mostowi łączącemu Młociny z Tarchominem imienia Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK w dowód pamięci brawurowego przejścia w Nowym Dworze żołnierza polskiego z lewego na prawy brzeg Wisły śpieszącego na pomoc Warszawie, będzie hołdem złożonym kresowym żołnierzom polskim, partyzantom i ułanom - wielkim patriotom spełniającym swój obowiązek, którzy złożyli olbrzymią daninę krwi dla Warszawy, do której wielu przybyło w swoim życiu po raz pierwszy i zarazem ostatni.

Przyjęcie przez władze Warszawy proponowanej nazwy Most Stołpecko - Nalibocki wpisywałoby się w istniejący już historyczny ciąg nazw, most ten bowiem prowadzi po prawej stronie Wisły do ulicy Grupy Kampinos AK i jednocześnie łączy lewobrzeżną Warszawę od strony północnej z drogą szybkiego ruchu - trasą Armii Krajowej.
              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej