Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
ŚRODOWISKO RAKOWIAN W TRZCIANCE
17.08.2012
Pierwsza w Polsce ulica Adolfa Pilcha

17 VIII 2012 r. o godzinie 10:00 rozpoczęła się (na kresach) naszego miasta niecodzienna i wzruszająca uroczystość - wbicie tabliczki z nazwą: ul. Adolfa Pilcha-Doliny!

Przybyli na nią dwaj żołnierze niezapomnianego dowódcy: pan Edmund Kasztelan (mieszkaniecTrzcianki), pan Franciszek Kosowicz (mieszkaniec USA) oraz synowie nieżyjących już żołnierzy majora Pilcha: pan Maciej Downar Zapolski vel Nurkiewicz z Nowego Targu i pan Piotr Kosowicz z Warszawy, jako reprezentaci władz Koła Środowiska Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego.

Zgromadzonych powitała dyrektor trzcianeckiego Muzeum im. W Stachowiaka, pani Elżbieta Wiśnicka, po czym głos oddała pani Małgorzacie Szadkowskiej, współinicjatorce "obywatelskiej akcji" nadania jednej z ulic patrona, Adolfa Pilcha.

Małgorzata Szadkowska odczytała pismo z 22.09.2011 r. od którego "wszystko się zaczęło", skierowane przez mieszkańca Trzcianki i żołnierza Pilcha, Edmunda Kasztelana do Radnych miasta: "Jestem już jedynym żyjącym w Trzciance żołnierzem Armii Krajowej, który brał udział w walkach partyzanckich z oddziałami hitlerowskimi i sowieckimi na Nowogródczyżnie w latach 1940-1944 oraz w Puszczy Kampinoskiej w sierpniu i wrześniu 1944 r., kiedy to razem z moimi krajanami (ZgrupowanieStołpecko-Nalibockie) uderzaliśmy na przeważające, dobrze uzbrojone siły Wehrmachtu zmierzające do stolicy w celu likwidacji Powstania Warszawskiego.

Zarówno na Kresach Rzeczypospolitej, jak też w Kampinosie, dowodził nami niezapomniany porucznik, Adolf Pilch (cichociemny; pseudonimy: "Góra", "Dolina").

Stąd zwracam się do Państwa Radnych naszego miasta (do którego po II wojnie przybyło tak wielu Polaków z okolic Nowogródka, Rakowa) z propozycją nadania nowotworzonym ulicom nazw:

1) ul. Adolfa Pilcha-Doliny
2) ul. Partyzantów leśnych AK Kampinos
3) ul. Powstańców Warszawskich
4) ul. Rakowska
5) ul. Nowogródzka"

Pod wnioskiem znajduje się około 50 podpisów mieszkańców naszego miasta, które w ciągu kilku dni (by zdążyć z wnioskiem na posiedzenie RM w dniu 29.09.2011) zebrali: Małgorzata i Mirosław Szadkowscy i Marek Kordek (jest siostrzeńcem Stanisława Rutkowskiego ps. Jerzyna, żołnierza Adolfa Pilcha).

Po odczytaniu wniosku do Radnych miasta głos zabrał pan Marek Kordek, także współinicjator tej akcji, wielki entuzjasta Adolfa Pilcha, jego żołnierskiego dzieła - Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego i dzieła literackiego, książki: "Partyzanci trzech puszcz".

Małgorzata Sadowska

Małgorzata Szadkowska, Piotr Kosowicz, Janina i Franciszek Kosowiczowie, Maciej Downar Zapolski, Edmund Kasztelan

Maciej Downar Zapolski, Małgorzata Szadkowska, Edmund Kasztelan, Marek Kordek, Franciszek Kosowicz, Piotr Kosowicz

Małgorzata Szadkowska udziela wywiadu Telewizji Kablowej z Trzcianki

W pierwszym rzędzie od lewej: Elżbieta Wiśnicka, Małgorzata Szadkowska

**********

Informacja, Głos Powiatu >>>

Informacja, trzcianka.info >>>

wstecz              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej