Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
ŚRODOWISKO RAKOWIAN W TRZCIANCE
17.08.2012
Adolf Pilch i rakowska partyzantka we wspomnieniach

W piątek, dnia 17 sierpnia 2012 r. z inicjatywy Pani Dyrektor Elżbiety Wiśnickiej z Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance (www.mzntrzcianka.pl) i władz miasta Trzcianka, odbyło się spotkanie "Adolf Pilch i rakowska partyzantka we wspomnieniach weteranów Franciszka Kosowicza i Edmunda Kasztelana" z okazji nadania w ich mieście nazwy ulicy imienia Adolfa Pilcha "Doliny".

Powiatowe miasto Trzcianka leży w woj. wielkopolskim (Poznań) w położonym pojezierzu Wałeckim nad rzeką Trzcianką i trzema jeziorami. Jego piastowska historia datuje się uzyskania praw miejskich w 03.03.1731 r. XII w. Po II wojnie światowej porozbiorowa Trzcianka po 173 latach powróciła do Polski.
 
O godzinie 10.00 odbyła się uroczystość umieszczenia tabliczki z nazwą ulicy Adolfa Pilcha "Doliny" przy os. ks. Bolesława Domańskiego, a następnie spotkanie w budynku Muzeum przy ul. Żeromskiego 7.

Na spotkanie przybyli przede wszystkim kombatanci:

- Por. Kasztelan Edmund ps. "Motyl" z małżonką (wnioskodawca nadania imienia) z Trzcianki,
- Por. Kosowicz Franciszek ps. "Maciejka" z małżonką Janiną z USA ( Los Angeles),
- byli mieszkańcy Rakowa (Kresy) i ich rodziny - "Rakowianie" - mieszkańcy Trzcianki

oraz okolicznych miejscowości, w tym rodziny partyzantów oddziału AK por. "Doliny".

W uroczystościach udział wzięli również wadze miasta; z wice Burmistrzem Piotrem Birulą, Radni Miasta oraz jego mieszkańcy.

W tym roku obchodzimy 69 rocznicę powstania Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK, zgrupowania walczącego w konspiracji w latach od 03.06.1943 do 17.01.1945 r., którego dowódcą był Adolf Pilch "Góra", "Dolina". Poza weteranami, zaproszenie otrzymał również m.in. zarząd naszego Koła ŚZŻAK, który stawił się na uroczystości w składzie:

- Maciej Downar Zapolski vel Nurkiewicz z Nowego Targu, syn d-cy. 27. p. uł. im. Króla Stefana Batorego ze zgrupowania por. "Doliny" - Prezes Zarządu Koła Środowiska Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego i rodzin AK,

- ppor. Piotr Kosowicz z Warszawy, syn partyzanta st. uł. / por. "Orzechowskiego" Pawła Kosowicza, - łącznika dowódcy, d-cy. szwadronu CKM (23. p. uł. Grodzieńskich), ze zgrupowania por. "Doliny - Wiceprezes Zarządu Koła Środowiska Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego i rodzin AK,

oraz:

- Bosman marynarki (rez.) Reginiewicz Waldemar syn plut. "Colta" Stanisława Reginiewicza z 27. p. uł. im. Króla Stefana Batorego ze zgrupowania por. "Doliny", członek Koła Środowiska Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego i rodzin AK, były Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wałcz, oraz obecny Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność 80.

Rano, jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości, prezes zarządu; Macieja Downar Zapolski, w imieniu Koła Środowiska przekazał kilka fotografii partyzanckich jak również wydał do zaprezentowania inne zamontowane w antyramach przez panią Aleksandrą Szepert, uzupełniając tym samym istniejącą dekoracje fotograficzne partyzantów zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego z okresu walk partyzanckich. Wielu gości w tym Rakowian po raz pierwszy zapoznali się z przywiezioną z Podhala dokumentacją fotograficzną 1943 - 1944 r.

Po zebraniu się gości - uczestników, udano się na ulicę, której oficjalnie nadano nazwę trzcianeckiej ulicy imienia Adolfa Pilcha "Doliny". Udział w uroczystościach wzięły miejscowe media, TV kablowa, prasa. Udzielano wywiadów i robiono okolicznościowe zdjęcia.

Po uroczystości nadania imienia miejskiej ulicy wszyscy zgromadzeni powrócili do Muzeum gdzie odbyło się centralne spotkanie z władzami i zebranymi gośćmi. Przy akompaniamencie fortepianu odśpiewano Pieśń Puszczy i inne ułańskie piosenki. Poprowadzono odczyt o dowódcy cichociemnym A. Pilchu "Dolinie" i innych dowódcach oraz partyzantach.

O długiej historii na szlaku bojowym i o losach zgrupowania oraz partyzantów z Rakowa, na podstawie życiorysów weteranów oraz ojców przybyłych członków zarządu Koła, opowiedziała Pani mgr Małgorzata Szadkowska.

Następnie głos zabrali weterani p. porucznicy: E. Kasztelan i F. Kosowicz a także, przybyli, M. D. Zapolski, por. P. Kosowicz, bos. mar. W. Reginiewicz opowiadając zebranym o realizacji statutowych celów środowiska ŚZŻAK oraz dziękując za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości. Po części oficjalnej spotkania w salach muzeum opowiadano o historii Rakowian oraz Rakowa miasta granicznego kresowego (obecnie Republika Białorusi). Uroczystość uświetniła autorska prezentacja poezji patriotycznej poetki Elżbiety Panert-Mumot (córki Janiny urodzonej w Nowogródku), m.in. wierszy "Ojczyzna" i "Patriotyzm" z tomiku poezji "Rysy na słowach".

Prezentowana była również historia miasta, którą przedstawił Radny U.M. pan Marek Kordek mocno współpracujący z Muzeum.

Dalszą częścią uroczystości była wspólna biesiada przy gorących i słodkich przekąskach oraz rakowskim kwasie chlebowym, wykonany przez żyjących Rakowian.

Podczas wspólnego biesiadowania robiono m.in. zdjęcia oraz uwieczniono szczególnie cenny moment, spotkania się weteranów i ich "następców"- synów "Doliniaków", wspólnie przy przekazanym w dniu 14.09.2008 r. do miejscowego Muzeum, Sztandarze zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK.

Przy sztandarze Zgrupowania i portrecie jego dowódcy stanął również portret Adolfa Pilcha ofiarowany prze Koło Środowiska Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego i rodzin AK.

Trzcianka. Piątek 17.08.2012 r.

Piotr Kosowicz i Maciej Downar Zapolski

 drugi od lewej por. "Maciejka" Franciszek Kosowicz, czwarty od prawej E. Kasztelan "Motyl"

Przy tabliczce z nazwą ulicy A. Pilcha E. Kasztelan "Motyl", Franciszek Kosowicz "Maciejka"

Maciej Downar Zapolski, Edmund Kasztelan, Franciszek Kosowicz i Piotr Kosowicz

Maciej Downar Zapolski, Małgorzata Szadkowska, Edmund Kasztelan, Marek Kordek, Frank Kosowicz i Piotr Kosowicz

Weterani: E. Kasztelan, F. Kosowicz i Rakowianki

Dyr. Muzeum Pani Elżbieta Wiśnicka rozpoczyna uroczystość

Pianista gra muzykę patriotyczną, za stołem siedzą Maciej Downar Zapolski, Piotr Kosowicz, Franciszek Kosowicz, Edmund Kasztelan. Na stole ustawione logo środowiska, znak i proporzec 27. p. uł. oraz otrzymany przez d-cę. kawalerii rtm. "Nieczaja" Krzyż Komandorski O.O.P.

Sztandar Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK

Przemawia Maciej Downar Zapolski, obok bos. mar. Waldemar Reginiewicz, Piotr, Franciszek Kosowicz, Edmund Kasztelan

W Muzeum przy ekspozycji fotograficznej i Sztandarze Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK: Piotr Kosowicz, Waldemar Reginiewicz, Franciszek Kosowicz i Maciej Downar Zapolski

Franciszek Kosowicz z USA ze Sztandarem

wstecz              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej