Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
MOST STOŁPECKO - NALIBOCKI - PISMA DO PREZYDENTA WARSZAWY
06.06.2011
Pismo do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Jako Koło Środowiska Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego przy Okręgu Nowogródek ŚZŻ AK zwracamy się raz jeszcze z prośbą o uhonorowanie zasłużonego w walce o niepodległy byt państwa polskiego na kresach i w obronie Warszawy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK i nadanie nowo budowanemu mostowi przez Wisłę tzw. "Północnemu" nazwy: Most Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK. Dla skrócenia brzmienia nazwy mostu, co sugerowaliście Państwo w piśmie z dnia 10.11.2009r. proponujemy nazywać most jako Stołpecko - Nalibocki.
więcej >>
14.09.2009
Wniosek do Prezydenta Warszawy o nadanie nazwy Most Stołpecko - Nalibocki
Wniosek do Prezydenta Warszawy o nadanie imienia Most Stołpecko - Nalibocki budowanemu w Warszawie mostowi na rzece Wiśle, roboczo nazywanemu "Północnym", mającemu połączyć Warszawę lewobrzeżną z prawobrzeżną.
więcej >>
wszystkich: 2 na stronach: 1
najnowsze