Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
BIOGRAFIE
Waldemar Sielicki

Uł. / por. Sielicki Waldemar vel Siecki "Mały", "Orlątko", ur. w miejscowości Raków (Kresy II RP). Rocznik 1931. Oddział ZWZ - AK "Orlęta" z Rakowa. Przydział: ułan w 27 p. uł. AK - "Syn Pułku". Związany z Warszawą. 


 
W konspiracji od 1941 roku. Urodzony 1931. Syn Pułku. Sielicki Waldemar - "Mały" - członek grupy "Orlęta Rakowskie". Dowódca: Bogdanowicz Tadeusz - "Tadzik" - prezes grupy "Wileńskiej" Związku "Orląt" do końca 1941 roku następny d-ca: Boharowicz Zenon - "Bohar" - członek grupy. Od 1944 partyzant, kawalerzysta AK w Brygadzie Wileńskiej biorący udział w walkach "Ostra Brama" o Wilna, pod komendom d-cy. por. Bukowski Czesław ps. "Gustaw", z-ca d-cy. por. Burak Władysław ps. "Gajewski" etc. W czasie wojny w konspiracji ZWZ - AK: Związek Młodych Orląt Zwanych "Orlęta" z Rakowa woj. Wileńskie. Udział w walkach o wyzwolenie Polski w organizowanie młodzieży w Związku Młodych Orląt - "Orlęta" na terenie Rakowa w celu przygotowania jej do przyszłej walki zbrojnej, gdy tylko nastąpi ku temu odpowiedni czas. Forma; odbywania zbiórek z młodzieżą, musztra wojskowa, gromadzenie wszelkiego rodzaju uzbrojenia, przedmiotów i sprzętu wojskowego. Dalsza translokacja terenowa - przydział; kawaleria AK chor. "Nocy - Nieczaja", 1 szwadron st. wach. J. Jakubowskiego "Dęba, Wołodyjowskiego.

Ordery i Odznaczenia:

Krzyż Kawalerski OOP
Krzyż Walecznych
Krzyż Zasługi
Warszawski Krzyż Powstańczy "Stolica" AK
Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Partyzancki
Medal Wojska

LISTA BIOGRAMÓW               Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej