Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
AKTUALNOŚCI - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
11.02.2020
Święto Kombatantów AK w Kielcach

9 lutego 2020 r. odbyła się Kielcach uroczystość z okazji 78 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową (14.02. 1942 r.). Uroczystość rozpoczęła msza święta w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, podczas której ksiądz prof. Stefan Radziszewski przywitał zebranych obszernym fragmentem Przysięgi Armii Krajowej. W czasie mszy św. wielokrotnie do niej nawiązywał.

W liturgii czynny udział wzięli Kombatanci AK i inni członkowie Koła Nr 1 ŚZŻAK w Kielcach: Kombatant, Pan por. Jerzy Zawadzki czytał Pismo Święte, Pani Danuta Piotrowska- Wójcik - Prezes Zarządu Koła nr 1 im. "Korpusu Jodła", czytała modlitwę wiernych, Pani Barbara Barwińska zaśpiewała psalm.

Msza była transmitowana na falach Radia "eM" i tą drogą przekazano też życzenia dla środowiska Kombatantów Okręgu Kielce.

Po mszy jej uczestnicy, w tym liczne Poczty Sztandarowe zwłaszcza Kół ŚZŻAK, przeszli pod Pomnik Armii Krajowej, gdzie z zachowaniem pełnego ceremoniału odbyła się dalsza część uroczystości. I tu piękne podziękowania dla Pani Prezes Danuty Piotrowskiej-Wójcik - inicjatorki całego wydarzenia i Pana Wiceprezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Kielcach, Prezesa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Jodła" oraz Zarządu Koła 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego ŚZŻAK, Dionizego Krawczyńskiego, nie tylko za sprawne przeprowadzenie uroczystości ale i stylu, w jakim się ona odbyła, zwłaszcza niezwykle sympatyczne uhonorowanie Kombatantów, obdarowanie ich kwiatami.

W uroczystości udział wzięli Kombatanci: Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Kielcach, Pani kpt Genowefa Piotrowska ps. Gienia, mjr Zbigniew Mielczarek ps. Tarzan, kpt Kazimierz Gul ps. Sokół, por. Jan Gula ps. Zygmunt, kpt Józef Lużyński ps. Koper, przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych i rządowych województwa z wicewojewodą Panem Rafałem Nowakiem, wojska , w tym kompania reprezentacyjna Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, "strzelcy" i licznie przybyli mieszkańcy wraz z młodzieżą szkolną.

Zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystości przez Koło Nr 1 ŚZŻAK i SRH "Jodła" zasługuje na najwyższe uznanie zwłaszcza wobec niszczenia struktur Związku i środowiska Kombatantów AK na Kielecczyźnie przez kilka osób w Kielcach i część władz naczelnych, co ma również odzwierciedlenie w ignoranckim stosunku Zarządu Głównego ŚZZAK do Koła Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego i rodzin ŚZŻAK, będącego środowiskiem partyzantów AK, kresowych "Doliniaków", pod dowództwem legendarnego cc. por. Adolfa Pilcha ps. "Góra", "Dolina" oraz wchodzącej w jej skład Kawalerii 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego pod dowództwem chor. Zdzisława Nurkiewicza ps. "Nieczaj".

wstecz              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej