Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
AKTUALNOŚCI - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
10.04.2012
Historia Wojskowego Chóru Armii Krajowej

Chór AK "Nowogródzkie Orły" został założony w 1985 roku przez porucznika magistra inżyniera Wacława Fiszera pseudonim "Myśliwy" byłego żołnierza Armii Krajowej I kompanii VIII batalionu 77. pułku piechoty AK "Bohdanka". Chór działał w kole byłych żołnierzy Armii krajowej w b. Ministerstwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, śpiewając na uroczystościach patriotycznych , spotkaniach akowskich oraz innych koncertach w kraju i za granicą. W 1991 roku chór pojechał do Włoch, który to pobyt został uwieńczony wizytą u Papieża Jana Pawła II, w 1993 roku uczestniczył w tournees na szlaku I Dywizji Pancernej Gen. Maczka dla Polonii w Londynie, Holandii i Danii. Wielokrotnie wypełniał swoją misję na Białorusi i Litwie składając wieńce i znicze na grobach i cmentarzach poległych tam żołnierzy AK. 12-17 X 2001 roku chór został zaproszony do Paryża przez panią Krystynę Orłowicz - Sadowską, gdzie przebywał i koncertował w Domu Polskiej Misji Katolickiej, stowarzyszeniu "Nazaretfamilie" oraz w Kościele Polskim. Konsul polski zorganizował również dla chórzystów zwiedzanie zamków nad Loarą. W 2002 roku miała miejsce wyprawa do Katynia wraz z kombatantami ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Długoletni dyrygent chóru porucznik Fiszer zorganizował jubileusz dziesięcioletni chóru na terenie Wojskowej Akademii Technicznej 23. 06. 2001 roku, z tej okazji członkowie chóru zostali uhonorowani odznaczeniami za całokształt działalności edukacyjnej. Wielkie dzieło pracy chóru por. Fiszera przerwała jego śmierć (wrzesień 2005 rok). Dalszą działalność zgodnie z ostatnią wolą zmarłego społeczność chóru prowadziła nieustannie i robi to aż do dzisiejszego dnia pod batutą , kierownictwem artystycznym oraz ogólnym magister sztuki Beaty Nowickiej.

Obecna pani dyrygent jest ona absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na wydziale chórmistrzowskim. Działając w chórze od 2002 roku zapragnęła aby pieśni z bogatej skarbnicy wojskowej, partyzanckiej i patriotycznej przekazać następnym pokoleniom tak w śpiewaniu jak i w słuchaniu. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat organizuje około 40 koncertów rocznie w kraju i za granicą. Pod jej kierownictwem oraz dzięki stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" chór brał udział w pielgrzymkach cmentarnych (28 cmentarzy) na terenach Białorusi, gdzie są pochowani polscy żołnierze Armii Krajowej, w 2009 roku (7 do 9. 08.) chór odwiedził litewskie Wilno koncertując kilka razy: w Ostrej Bramie oraz w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu. W ostatnią dotychczasową pielgrzymkę ( 25 - 28. 09.2010 r.) pojechaliśmy do Katynia i Smoleńska.

W Warszawie od wielu lat chór uczestniczy w stałych wielkich uroczystościach rocznicowych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego na Placu Konfederacji w kościele Św. Zygmunta oraz przy kamieniu pamiątkowym wraz z kompanią honorową Wojska Polskiego i delegacjami rządowymi. Do Otwocka zostaliśmy zaproszeni już kolejny raz na mszę uroczystą za "Żołnierzy Wyklętych" na zaproszenie 27. Dywizji Wołyńskiej. Uczestniczyliśmy wielokroć w uroczystościach i zjazdach byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. W Muzeum Niepodległości do tradycji już przeszły występy chóru ilustrujące pogadanki historyczne o szczególnych wojennych wydarzeniach. Do Celestynowa zostaliśmy zaproszeni na wielką uroczystość nadania szkole imienia Batalionu Zośka, połączoną z koncertem okolicznościowym przy stacji kolejowej pamiętnej z powodu akcji z okresu okupacji hitlerowskiej. W 65 rocznicę mordów ludności na Wołyniu zorganizowano koncert w Centralnej Bibliotece Rolniczej.

Msze Święte jako oprawa pogrzebów i rocznic: księdza kapelana AK, mjr. ps. "Andrzej Bobola" m.in. w Puszczy Kampinoskiej - Powstaniu Warszawskim, Wacława Karłowicza, kapelana Rodzin Katyńskich, generała brygady Stanisława Korolkiewicza ps. "Szczęsny" przewodniczącego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, mecenasa Stefan Korbońskiego jego żony Zofii, księdza harcmistrza, por. Zdzisława Peszkowskiego z Rodzin Katyńskich celebrowana przez JE. Ks. kardynała Józefa Glempa zorganizowana w Galerii Porczyńskich na konferencji poświęconej księdzu prałatowi i dla wielu innych znanych postaci. W kościołach chór śpiewa bardzo często oprawę Mszy Świętych oraz koncerty, na terenie Warszawy, ale także i dalszych terenach, gdzie jest zapraszany w szczególnych okolicznościach.

Kościoły, z którymi współpracujemy najczęściej: Katedra Polowa, Archikatedra Św. Jana, parafii pw. Miłosierdzia i Siostry Faustyny, parafii Orionistów z przekazem kamer na teren szpitala św. Klemensa na Woli pod tablicami upamiętniającymi mord hitlerowski na kapłanach z tej parafii, par. pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika dla byłych więźniów KL Warschau, św. Anna, parafii Wszystkich Świętych, Kościół Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym, kość. pw. św. Krzyża, kość. pw. Imienia Maryi w Międzylesiu, św. Benona na Nowym Mieście, Akademia Wojskowa w Rembertowie, księży Marianów, w Starej Miłosnej - św. Hieronima, w Ursusie Sanktuarium MB. Fatimskiej, w Celestynowie, w Starej Wsi, w Miętnem, w Wilanowie, w parafii św. Katarzyny, w parafii Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie, w Wiązownej, Bogutach oraz wielu, wielu innych.

Do licznych Ośrodków Kultury w Warszawie i poza jej granicami chór jest zapraszany zarówno na poważne uroczystości często połączone z opowieściami wojennymi kombatantów, lub nadawaniem odznaczeń, ale też czasem śpiewamy na spotkaniach "Na Wesoło" dla szerszej publiczności, którą zachęcamy do wspólnego uczestnictwa a śpiewie: np. w Ursusie, w Lasach Kampinoskich, w Parku Praskim, w Ogrodzie Saskim, w klubach na Woronicza, na Dąbrowszczaków w "Orionie", w Markach, w Klubie Bielańskim, Teatrze w Łazienkach "Na Wyspie" z okazji Dnia Wojska Polskiego w Podchorążówce z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego, przy Teatrze Wielkim na Pl. Teatralnym na specjalnie wybudowanej estradzie dla 10 tysięcznej rzeszy warszawiaków, na Placu Bankowym na zaproszenie pani prof. Prezydent Hanny Gronkiewicz - Waltz dla 2 tysięcy kombatantów sceny powstańcze przy Krzyżu R. Traugutta na festiwalu pieśni żołnierskiej "Na żołnierską nutę" przy pomniku Kościuszkowców na wieczornicach w willi generała dyw. Stefana "Grota" Roweckiego "Jeżewo" w Józefowie należącej obecnie do p. Głogowskich w Muzeum Porczyńskich.

Chór staje w szranki rozmaitych festiwali i konkursów śpiewaczych, uzyskał już Grand Prix i II nagrodę na konkursie seniora w Domu Kultury "Zacisze", wyróżnienia otrzymał: w Sochaczewie na Wrześniowych Spotkaniach z Pieśnią Chóralną im. Bohaterów Walk Nad Bzurą "Pamięć - Wdzięczność - Nadzieja", w Wołominie na I Konkursie Mazowieckim, Mazowieckiego Związku Chórów i Orkiestr na VIII i IX Festiwalu Kolędowym "U Avetek" w Białołęce na Juwenaliach III Wieku, w Domu Kultury "Zacisze", w Domu Kultury "Ikar" na konkursie ogólnopolskim seniora "Teraz My" II nagroda w 2009 r. a I nagroda w 2011 r. w Domu Kultury im. St. Żeromskiego na XXX Festiwalu Chórów 18. 05. 2010 roku przyznano nam I miejsce.

Dwa lata temu chór "Nowogródzkie Orły" podjął stałą współpracę z Kołem Środowiska Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego i rodzin AK działającym w Polsce, na Kresach i zagranicą.

Opracowanie Członek Okręgu Nowogrodek
ŚZŻ AK w Warszawie
Dyrektor artystyczny, dyrygent chóru: Beata Nowicka
 
Oprac. Redakcyjne:
Zarząd Środowiska - Koła
Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego
i rodzin AK z siedzibą w Warszawie
Ul. Zielna 39 IX p.

W-wa 10.04.2012 r.

wstecz              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej