Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
BIOGRAFIE
Ryszard Celmer

Kpr. (kpt.) mgr inż. Celmer Ryszard "Brzoza", ur. w miejscowości Lachowicze pow. Baranowicze (Kresy II RP). Rocznik 1926. D-ca drużyny w 3 kompanii 78 pp. Strzelców Słuckich. Związany z Katowicami.


 
Syn Feliksa (kpt. WP zamordowanego w Katyniu ZSRR) urodzony Lachowicze pow. Baranowicze woj. Nowogródek. pełnił zaszczytną służbę w Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockie - w pułku Palmiry Młociny "Grupy Kampinos" AK, jako dowódca drużyny w 3 kompani w 3 plutonie u plut. "Lamparta" w 3 drużynie u (por. lot. Witolda Pełczyńskiego - Hrynkiewicza - Dźwiga) później: por. Piestrzyński Jerzy - Helskiego, po jego bohaterskiej śmierci, pod komendom ppor. Waleriana Żuchowicza - Opończy. W konspiracji od 05 maj 1943 Słonim, Obwód AK "Piaski" pod d-c. por. Mieczysław Ostrowski - Kartacz / oddział terenowy: minersko - saperski AK (walczył na kresach u boku: z plut. pchor. Józefem Bylewskim - Grom, późniejszego z-ca d-cy. zwiadu konnego 27 puł.: wach. pchor. St. Bazarewicza - Bazara, Lisa.) Uczestniczył w walkach: Powstanie Warszawskie, Lotnisko Bielany, Brzozówka, Kiścinne - Krogulec, Pociecha, Wiersze, Truskawka, wypad na Truskaw (zdobył działo), walki Żardki k/Drzewicy, bitwa Jaktorowska.

Translokacja lasy kieleckie w oddziale - 3 pp Ziemi Kieleckiej por./gen. "Szarego" Antoniego Hedy, kpr. Brzoza jest dowódcą plutonu szturmowego w kompani por. Lecha idąc w Góry Świętokrzyskie. Miejscowe walki m.in. m. Piekło k/ Niekłania etc. Kończy walki 17 stycznia 1945 roku. Po wojnie końcem stycznia 1945 roku zostaje aresztowany przez NKWD w Radomiu. Po trzech miesiącach zostaje uwolniony. Swojego ujawnienia dokonał w 1947 roku. Nigdy nie był w PZPR. Jest inwalida wojenny. Stopnie wojskowe: Strzelec - 1942. Kapral, 1944. St. sierżant - 1948 z rozkazu kpt. Doliny. Mł. chorąży - 1995. Podporucznik - 1999. Porucznik - 2000. Kapitan - 2007.

Ordery i odznaczenia:

Krzyż Oficerski OOP
Krzyż Kawalerski OOP
Krzyż Walecznych
Krzyż AK
Srebrny Krzyż Zasługi
Warszawski Krzyż Powstańczy "Stolica" AK
Krzyż Partyzancki
Medal Wojska 3 krotnie
Medal za Warszawę
Złoty Medal dla Obronności Kraju
Odznaka Akcja Burza - AK
Odznaka Okręg Nów - Wilno AK
Odznaka Grupy Kampinos AK
Odznaka Okręgu Radomsko - Kieleckiego AK

Dane ze sporządzonej powojennej ewidencji żołnierzy W-wa. 1991r. zał. 5 oraz z korespondencji - maj 2011 r.

LISTA BIOGRAMÓW               Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej