Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
BIOGRAFIE
Marian Podgóreczny

Rtm. (kpt.) mgr Podgóreczny Marian "Żbik" - ur. w miejscowości Zaostrowiecze - Nieśwież (Kresy II RP). Rocznik 1927. Luzak - goniec d-cy w 3 szwadronie i d-cy 27 Pułku AK chor. (ppor. "Nieczaja"). Dowódca sekcji w 3 szwadronie. Związany w Sopotem.

Dane wg arkusza ewidencyjnego Gdańsk z dn. 15. 04. 1981 r. Podpisał M. Podgóreczny.

Syn Władysława, urodzony w miejscowości Zaostrowiecze pow. Nieśwież, pełnił zaszczytną służbę w konspiracji od lipca 1941 do 1945 roku. Od 07.1941: Tajna Drużyna Harcerska im. A. Mickiewicza Zaostrowiecze - Nieśwież, podporządkowana ZWZ następnie AK - luty 1942 r. Dowódcą siatki był Eugeniusz Skupski - "Grot", "Pocisk". Od 07.1941 - 10.05.1944 TDH ZWZ-AK / stopień - drużynowy. Od 10.05.1944 - 06.06.1944 Samodzielny Oddział Partyzancki TDH - d-ca drużyny. W dniu 06.06.1944 oddelegowany do por. A. Pilcha - "Doliny", gdzie otrzymał przydział do 27 dywizjonu kawalerii chor. "Noc" Zdz. Nurkiewicza. Od 06.06.1944 - 29.09.1944 r. 27 puł. AK / 3 szw. Zgrupowanie Stołpecko - Nalibockie AK - luzak - goniec d-cy. szwadronu / ułan. Od 30.09.1944 - 15.10.1944 r. Samodz. Grupa Partyzancka (z rozbitkami) 3 szwad. - d-ca oddziału. St. uł. Chorąży Sztandarowy w 27 puł. AK. Wniosek na stopień wach. 05.1944 r. wystawił: Chor. /ppor. Nieczaj. Od 15.10.1944 - 17.01.1945 r. 25 pp. / 3 sekcja 2 plut. szwad. kawalerii / 27puł. / Baon Kampinos d-ca sekcji - starszy ułan. Od 1978 ppor. Obecnie stopień porucznik. Uczestniczył w walkach: pod Aleksandrowem, pod Truskawką, pod Brzozówką, pod Kiścinnem, pod Pociechą, pod Piaskami, pod Pilaszkowem, pod Rybitwą, pod Zaborówkiem, pod Łuszczewkiem, nad Utratą, pod Baranowem, pod Jaktorowem w Puszczy Mariańskiej nad Pilicą, pod Białym Ługiem, na Widuchu, pod Hutą, pod Bokowem, pod Kazanowem, w szarży pod Opocznem, pod Kraśnicą.

Marian Podgóreczny zostaje awansowany, jako najmłodszy w pułku (mając 17 lat) na dowódcę 3 sekcji jazdy w 2 plutonie dowodzonym przez wachmistrza Antoniego "Wira" Burdziełowskiego przy grupie kawalerii dowodzonej przez rotmistrza Zdzisława "Nieczaja" Nurkiewicza. Z kolei oddział Zawiei podporządkował się dowódcy 25 pułku piechoty Ruchu Obrony Armii Krajowej por./gen. bryg. Stanisławowi Karlińskiemu, do którego wszedł, jako 6 kompania - (szwadron konny). W kilka dni po wkroczeniu na Kielecczyznę wojsk Armii Czerwonej, zostaje skazany przez sąd NKWD na karę śmierci za posiadanie broni. Prowadzony na rozstrzelanie uniknął wykonania wyroku dzięki nieoczekiwanej interwencji administratora majątku Kraśnica. W latach 1999-2005 współdziałając, jako prawnik, z Maciejem Downar Zapolskim przyczynił się do unieważnienia przez Sąd Okręgowy w Krakowie wyroku wydanego przez Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze w 1959 roku skazujący rotmistrza Zdzisława Nurkiewicza ps. "Noc", "Nieczaj" na karę śmierci, zamienionej na 15 lat pozbawienia wolności za walkę niepodległościową z dwoma wrogami.

Współinicjator odsłonięcia, w sierpniu 2008 roku, Honorowej Tablicy Pamięci dla kawalerzystów 27 pułku ułanów AK im. Króla Stefana Batorego i jego dowódcy rtm. Zdzisława Nurkiewicza ps. "Noc", "Nieczaj" zamontowanej na cmentarzu wojennym w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Goszcząc u siebie w Sopocie w 1974 roku swego byłego dowódcę rtm. Zdzisława Nieczaj - Nurkiewicza opracował, pod względem redakcyjnym jego pamiętnik z czasów wojny pt. "Straszny Dwór", podyktowany chor. Józefowi Jarmińskiemu ps. "Tatarzyn" z Pruszcza Gdańskiego.

Był współinicjatorem, obok. płk. dypl. Edwarda Sum - Rogowskiego, płk. Stanisława Juszczyka ps. "Rotmistrz", gen. dyw. Piotra Czerwińskiego, gen. bryg. Jerzego Michałowskiego, por. Ryszarda Rom - Bielańskiego, por. Stanisława Pogoń - Piszczka, ppłk. Ryszarda "Luźny" - Lewina przyjęcia przez 27 Pułk Zmechanizowany w Braniewie, przekształcony następnie w 9 Brygadę Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie, tradycji, barw i patrona 27 Pułku Ułanów AK im. Króla Stefana Batorego stacjonującego przed wojną w Nieświeżu.

Ordery i odznaczenia:

Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyż Walecznych
Krzyż Oficerski OOP
Krzyż Kawalerski OOP
Krzyż Armii Krajowej
Warszawski Krzyż Powstańczy
Krzyż Partyzancki
Harcerski Krzyż za Zasługi dla ZHP z Mieczami

Medal Wojska
Medal za Warszawę
Medal Rodła
Złoty i Srebrny Medal Pamięci Walk i Męczeństwa
Medal Pro Memoria

Honorowa Odznaka 27 Pułku AK
Honorowa Odznaka Klubu Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

LISTA BIOGRAMÓW               Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej