Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
BIOGRAFIE
Ryszard Lewin

St. uł. (ppłk. lot.) inż. Lewin Ryszard "Luźny" - ur. w miejscowości Iwieniec ( Kresy II RP). Rocznik 1926. Luzak - goniec dowódcy i w drużynie: w 2 szwadronie, pierwszy pluton. Związany z Warszawą.

Syn Jakuba urodzony w miejscowości Iwieniec st. uł. / kapral pełnił zaszczytną służbę w naszym zgrupowaniu. Od 19. 06.1943 w 27 puł. AK w 2 szwadronie w 1 plutonie biorąc udział w walkach z Niemcami. Dn. 1. grudnia 1943 roku wzięty do niewoli przez partyzantów sowieckich z grupą dowództwa Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego; 16 stycznia 1944 roku ucieka z niewoli, dołącza się do szwadronu chorążego Nurkiewicza w Derewnie. Uczestniczy w walkach obronnych przeciwko partyzantce sowieckiej broniąc polską ludność miejscową. W lipcu 1944 roku następuje translokacja wraz z kawalerią i ze zgrupowaniem do Puszczy Kampinoskiej. W lipcu 1944 roku w walkach z Niemcami zostaje ranny podczas przemarszu do centrum Polski. Bierze udział we wszystkich potyczkach, walkach i bitwach wraz z 2 szwadronem w 1 plutonie w 1 sekcji, m.in. pod Pociechą, Truskawką, gdzie został ranny i 29.09.1944 roku pod Jaktorowem trzeci raz ranny. Przedstawiony został do odznaczenia Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari.
 Mjr A. Pilch "Góra, Dolina". Londyn, dn. 20 styczeń 1992 r. Egz. nr 49.

Przez władze PRL-u wiosną 1960 roku został jak zawodowy starszy oficer wyrzucony z wojska za walkę z "nieproszonymi gośćmi": partyzantką sowiecką i odmowę składania zeznań na procesie przeciwko swojemu d-cy ppor. Zdzisławowi Nurkiewiczowi - Nieczajowi. Dopiero decyzją z dn.05.07.1996 r. zrehabilitowano mjr Lewina przywracając mu należne prawa z odbytej służby wojskowej.

Ordery i odznaczenia:

Krzyż Oficerski O.O.P
Kawalerski. O.O.P
Krzyż Waleczny
Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Partyzancki
Warszawski Krzyż Powstańczy "Stolica"
Medale: Medal za Warszawę
Medal Wojska - Służbie Ojczyzny
Medal Zwycięstwa i Wolność

Odznaki:

Weteran Walk o Niepodległość
Grupy Kampinos, Akcja Burza
Odznaka Grunwaldu

LISTA BIOGRAMÓW               Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej